Tallers presencials de formulació de propostes col·lectives

Pressupostos Participatius 2022. Ajuntament d’Alboraia.

Els tallers presencials tenen com a objectiu principal aconseguir un llistat de propostes formulades de manera col·lectiva i consensuades amb els criteris del bé comú. Els tallers presencials consten de la dinamització de tres espais d’encontre amb una durada aproximada de 2 hores i que seran realitzats als espais municipals que permeten l'òptima realització de les dinàmiques de treball que es portaran a terme.

La metodologia de treball de les tres sessions, es recolzarà en la mateixa participació del grup, en la creació d’espais de diàleg que motivaran l'anàlisi, compartir opinions, el debat
propositiu, l'escolta activa i el treball consensuat en equip. 

Taller 1. Presentació del procés i identificació de necessitats generals.

Aquesta primera sessió tindrà com a objectius principals presentar el procés consultiu, fer una breu formació sobre el funcionament de la pàgina web i fer un diagnòstic del municipi
de manera conjunta i consensuada entre les veïnes i veïns que participen, del qual sorgirà un primer llistat de les necessitats, mancances o problemes generals més urgents a resoldre a
Alboraia. Aquest llistat serà l’objectiu final a assolir i serà el que constarà a l’informe d'aquest primer espai.

Taller 2. Disseny i formulació consensuada de les propostes ciutadanes.
El segon espai d’encontre d’aquest procés consultiu gira al voltant de la recerca de solucions per a fer front a les necessitats generals sorgides al primer espai. Aquesta recerca es
materialitzarà en el disseny i formulació, per part dels participants, de propostes d’inversió i millora per al municipi. El resultat d’aquest taller serà l’esborrany de les primeres propostes
de millora/inversió ciutadanes consensuades als espais de diàleg creats. Aquest llistat serà el que constarà a l'informe d’aquesta sessió.

Taller 3. Concreció i priorització consensuada de les propostes ciutadanes.
En aquesta sessió es perfilaran i desenvoluparan les propostes d’una manera més detallada després de rebre la informació orientativa dels serveis tècnics municipals. Aquest
assessorament que es rebrà per part dels serveis municipals ens servirà per a reprendre cadascuna de les propostes i incloure aquelles modificacions que siguen necessàries per a
fer que les propostes s’ajusten a les condicions tècniques mínimes per a poder ser realitzades. Tot amb l’objectiu de donar-los una major viabilitat.

 

Inscripció

Existeixen dos mètodes d'inscripció:

  1. En línia: Emplenant formulari existent en la següent adreça web: FORMULARI INSCRIPCIÓ TALLERS DE PARTICIPACIÓ
  2. Presencial: En qualsevol de les oficines AMIC.