Accessibilitat

L'accessibilitat web es refereix a la possibilitat d'acces a la web i als seus continguts per totes les persones, independentment de les discapacitats (físiques, intelectuals o tècniques) que puguen presentar o de les que es deriven del context d'us (tecnològiques o ambientals)

Quant les pàgines web estan disenyades pensant en l'accessibilitat, tots els usuaris poden accedir en condicions d'igualtat als continguts, per exemple:

  • Proporcionar un text alternatiu a les imatges, les persones amb dificultats visuals poden fer ús de lectors especials per accedir a la informació.
  • Quant els videos disposen de subtitles, els usuaris amb dificultats auditives poden entendrel's plenament.
  • Si els continguts estan escrits amb un llenguatge senzill i il·lustrats, els usuaris amb problemes d'aprenentatge estan en millors condicions d'entendrel's.
  • Si l'usuari té problemes de mobilitat i li costa usar el ratolí, les alternatives amb el teclat li ajuden en la navegació.

Atalls de teclat

Per a poder navegar per este lloc web de forma accessible, s'han programat un grup de tecles d'accés ràpid que arrepleguen les principals seccions d'interés general en què està organitzat el lloc.

Atalls de teclat per al menú de navegació
Clau Pàgina
0 Inici
1 Debats
2 Propostes
3 Vots
4 Pressupostos participatius
5 Processos legislatius

Depenent del sistema operatiu i del navegador que s'utilitze, la combinació de tecles sera la següent:

Combinació de tecles depenent del sistema operatiu i del navegador
Navegador Combinació de tecles
Explorer ALT + Atall i ENTER
Firefox ALT + Mayús + Atall
Chrome ALT + atall (CTRL + ALT + atalls per a MAC)
Safari ALT + atall (si es un MAC, CMD + atall)
Opera MAJÚSCULES + ESC + atall

Tamany del text

El disseny accessible d'aquest lloc web permet que l'usuari puga elegir el tamany del text que li convinga. Esta acció pot dur-se a terme de diferents formes segons el navegador que s'utilitze.

Navegador Acció a realitzar
Explorer Veure > Tamany del text
Firefox Veure > Tamany
Chrome Ajusts (icona) > Opcions > Avançada > Contingut web > Tamany de la font
Safari Visualització > ampliar/reduïr
Opera Veure > escala

Un altra forma de modificar el tamany del text es utilitzar els atalls de teclat definits en els navegadors, en particular la combinació de tecles:

  • CTRL i + (CMD i + en MAC) Incrementa el tamany del text
  • CTRL i - (CMD i - en MAC) Reduïx el tamany del text

Compatibilitat amb estàndards i disseny visual

Todas las páginas de este sitio web cumplen con las Pautas de Accesibilidad o Principios Generales de Diseño Accesible establecidas por el Grupo de Trabajo WAI perteneciente al W3C.