Termes i condicions d'us

AVÍS LEGAL DE L'AJUNTAMENT D'ALBORAIA

El present avís legal (d'ara en avant, l'"Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet https://participa.alboraya.es/ (d'ara en avant, el "Web") de l'Ajuntament d'Alboraia, carrer Miraculosa, 17 (d'ara en avant, l'"Ajuntament").

 

LEGISLACIÓ

Així mateix, la utilització del Portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per l'Ajuntament que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Amb caràcter general les relacions entre l'Ajuntament amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol qüestió litigiosa totes dues parts,l'Ajuntament i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de València(Espanya).
 

ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació contractual amb l'Ajuntament. La institució es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en els seus servidors. La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara en avant, l'"Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l'Ajuntament en el moment mateix en què l'Usuari accedisca al Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar el Portal, ja que aquell pot patir modificacions.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l'Ajuntament i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines Web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de l'Ajuntament.

 

INTERCANVI O DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ

L'Ajuntament declina tota responsabilitat que es derive de l'intercanvi d'informació entre Usuaris a través de les seues pàgines Web o dels serveis de fòrum al fet que dona suport i allotjament. La responsabilitat de les manifestacions difoses en qualsevol d'aquestes ubicacions correspon als qui les realitzen.